Posiadanie ubezpieczenia zapewnia nam spokój i bezpieczeństwo. Musisz jednak pamiętać, że posiadanie polisy nie zwalnia Cię z obowiązku kierowania się zdrowym rozsądkiem. Każde ubezpieczenie poparte jest podpisaną przez Ciebie umową, w której znajdują się ewentualne wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Najczęściej, to właśnie ta część umowy może zadecydować o tym, że nie otrzymasz odszkodowania. Dziś przeanalizujemy pod tym względem najpopularniejsze ubezpieczenia OC, nieruchomości oraz turystyczne.

Wyłączenia w umowie o ubezpieczenie OC

Zakres ubezpieczenia OC regulowany jest ustawowo, co oznacza w praktyce, że każde towarzystwo ma identyczną ofertę. To dlatego jako klienci szukamy jak najniższej ceny z pomocą multiagencji takich jak CUK i chętniej kupujemy taniej polisy online. Odpowiednia ustawa określa również sytuacje, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone, czyli wyłączenie odpowiedzialności.

Z kolei regres ubezpieczeniowy ubezpieczyciel zastosuje w przypadku szkód wyrządzonych celowo lub powstałych w wyniku zaniedbania. W naturalny sposób regresem objęte są również szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu i narkotyków. Odszkodowanie zostanie wypłacone, ale będziesz musiał je zwrócić także w przypadku poruszania się skradzionym pojazdem lub braku uprawnień do prowadzenia danego pojazdu. Wyjątek stanowią jednak próby ratowania życia, mienia i ściganiu przestępców.

Ubezpieczenie nieruchomości – kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Gdy ubezpieczamy swoje nieruchomości, wyłączenia odpowiedzialności zależą od umowy zawartej z ubezpieczycielem. Dlatego przed podjęciem decyzji należy dokładnie zapoznać się z dokumentem OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). W jakich sytuacjach najczęściej odszkodowanie nie jest wypłacane zgodnie z polityką towarzystw ubezpieczeniowych?

Jedną z okoliczności jest zapis o franczyzie integralnej, czyli minimalnej wartości szkody, za jaką odpowiada ubezpieczyciel. Może ona wynosić na przykład kilkaset złotych, więc nie obejmie choćby uszkodzonej klamki od drzwi czy starszego mebla o niskiej wartości. O odszkodowaniu możesz zapomnieć, kiedy strata będzie wynikać z Twoich zaniedbań lub rażącej niedbałości. Za szkody wynikające z pożaru po niedogaszonym papierosie, uszkodzenia instalacji lub nieodpowiednio konserwowanych urządzeń odpowie zazwyczaj Twój ubezpieczyciel. Zwróć jednak uwagę na okoliczności, które są pod ochroną u Twojego ubezpieczyciela. Każdy detal może mieć duże znaczenie dla likwidatora szkód.

Wiele polis ubezpieczeniowych nie obejmuje także szkód, które wyrządzisz nieumyślnie pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Ubezpieczeniem nie są objęte również straty wynikające z błędów w sztuce budowlanej, choćby w przypadku błędów konstrukcyjnych, a także wykonanie pracy przez osobę nieposiadającą odpowiednich uprawnień.

Wyłączenia z odpowiedzialności w ubezpieczeniach turystycznych

Również ubezpieczenia turystyczne znacznie różnią się pomiędzy sobą nie tylko wartością polisy, ale i zakresem ubezpieczenia. Nawet gdy w skład polisy wchodzi ubezpieczenie OC, nie pokryje ona szkód, które wyrządzisz umyślnie.

Standardowa polisa turystyczna zwykle nie dotyczy uprawiania sportów ekstremalnych, ale ochronę można rozszerzyć dodatkowo. Jeśli wybierasz się w bardziej egzotyczny kierunek, ubezpieczenie dotyczące leczenia chorób tropikalnych także może nie być honorowane, jeśli przed wyjazdem nie wykonasz zalecanych szczepień. Oczywiście istnieją wyjątkowe sytuacje, którą mogą zwolnić Cię ze szczepienia np. uczulenie na substancje znajdujące się w szczepionce. Z tego względu warto wybierać elastyczne oferty, które możesz dopasować do swoich potrzeb i planu wyjazdu.


Wybierz ubezpieczenie dla Twojego auta w kalkulatorze polis samochodowych.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *