Właściciele nowszych i bardziej wartościowych pojazdów bardzo często decydują się na zakup polisy Autocasco obok obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zakres ochrony jest szeroki i obejmuje między innymi kradzież pojazdu, jego uszkodzenie w spowodowanym przez kierowcę wypadku lub uszkodzenie przez zjawiska atmosferyczne czy nieznanego sprawcę. Wszystko zależy od konstrukcji polisy. W jaki sposób zgłosić szkodę w ramach polisy AC, gdy już do niej dojdzie?

Z artykułu dowiesz się:

  • kiedy należy zgłosić szkodę z AC,
  • w jaki sposób dokonać zgłoszenia szkody,
  • czy skorzystanie z OC sprawcy wypadku jest korzystniejszą opcją,
  • czym jest franszyza integralna,
  • co zrobić, gdy ubezpieczyciel zakwestionuje szkodę.

Liczy się czas zgłoszenia szkody

Szkody z tytułu ubezpieczenia Autocasco należy zgłaszać towarzystwu ubezpieczeniowemu w myśl znanego powiedzenia, że czas to pieniądz. Dokonanie tego zbyt późno może bowiem przełożyć się na obniżenie odszkodowania lub jego brak. Czas, w jakim ubezpieczyciel wymaga dokonania zgłoszenia szkody jest zawsze określony w umowie. Niekiedy wynosi on 24 godziny, w innych przypadkach mowa o niezwłocznym zgłoszeniu szkody. Pamiętaj, że zegar rusza w momencie, gdy dowiesz się o zaistnieniu szkody, czyli na przykład zauważysz, że lusterko zostało uszkodzone w trakcie postoju lub na karoserii pojawiła się rysa. Nie zwlekaj – zwłaszcza, gdy chodzi o kradzież pojazdu.

Sposób zgłoszenia szkody z AC

Zgłoszenie szkody z tytułu polisy AC jest niezwykle proste. Zazwyczaj wystarczy telefon do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli dopełnisz tego obowiązku, po pewnym czasie zwróci się do Ciebie pracownik ubezpieczyciela, który opowie Ci o dalszym postępowaniu lub dokona oględzin. W przypadku kradzieży pojazdu należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na policję, ponieważ do wypłaty z tytułu ubezpieczenia AC niezbędne jest przekazanie potwierdzenia zgłoszenia.  

Likwidacja szkody z AC lub OC sprawcy

Nawet jeśli posiadasz polisę Autocasco, w przypadku niektórych szkód skorzystanie z niej nie będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Klasycznym przykładem jest kolizja, której sprawcą był inny kierowca. Likwidując szkodę z własnej polisy AC zyskujesz możliwość szybkiej naprawy auta lub uzyskania odszkodowania, ale jednocześnie ponosisz ryzyko utraty zniżek. Nie jest bowiem pewne, że Twojemu ubezpieczycielowi uda się uzyskać odszkodowanie od sprawcy. Takie ryzyko nie istnieje, jeśli skorzystasz z OC sprawcy, ale sprawa może się przeciągać, szczególnie, gdy sprawca nie przyznaje się do winy. Jeśli uszkodzenie samochodu nie jest jedyną poniesioną przez Ciebie szkodą, ubezpieczenie OC sprawcy pozwoli Ci również ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie, na przykład związane z Twoim zdrowiem.

Uważaj na franszyzę integralną

Umowy dotyczące polisy AC są skonstruowane w różny sposób. Większość z nich przewiduje tak zwaną franszyzę integralną. Dotyczy ona stosunkowo niewielkich szkód, w przypadku których nie będzie Ci się należało odszkodowanie. Franszyza integralna może wynosić na przykład 500 zł, ale każde towarzystwo ubezpieczeniowe podchodzi do sprawy inaczej. 

Zgłoszenie szkody to nie koniec

Pamiętaj, że zgłoszenie szkody z tytułu polisy AC do ubezpieczyciela nie zawsze oznacza koniec sprawy. Warto kontrolować proces likwidacji szkody poprzez bieżący przegląd związanych ze sprawą dokumentów. Zdarza się, że wysokość odszkodowania nie jest – zdaniem klienta – adekwatna do poniesionych strat i satysfakcjonująca. W takiej sytuacji można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Gdy w grę wchodzą duże pieniądze, warto zwrócić się o pomoc do rzecznika finansowego, a nawet skorzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy. Może to jednak oznaczać konieczność dochodzenia swoich praw przed sądem.

Zgłaszanie szkody to tylko jeden z aspektów posiadania polisy AC. Jeśli rozważasz jej zakup, przedstawione zależności pomogą Ci w podjęciu decyzji, na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy. Zobacz także kalkulator OC i AC, dzięki któremu obliczysz cenę składki w kilka minut.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *