Sposób zawarcia umowy OC z towarzystwem ubezpieczeniowym jest łatwy i nie generuje zbędnych formalności. Wystarczy znaleźć najkorzystniejszą ofertę i podpisać umowę, która będzie obowiązywać przez kolejny rok. Zdarzają się również sytuacje, gdy z jakiegoś powodu chcemy ją wypowiedzieć. Kiedy według polskiego prawa jest to możliwe? W jaki sposób skutecznie wypowiedzieć obowiązującą umowę OC? Przedstawiamy krótki poradnik!

W tym artykule poznasz:

 • sytuacje, w których masz prawo wypowiedzieć dotychczasową umowę OC,
 • sposoby skutecznego wypowiedzenia umowy,
 • konsekwencje, które mogą cię czekać, jeśli zapomnisz o wypowiedzeniu umowy.

Kiedy wypowiedzenie umowy jest możliwe?

Okoliczności, w których masz prawo wypowiedzieć umowę OC:

 • zgodnie z postanowieniami art. 28, Wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który została zawarta dana umowa OC;
 • według art. 28a,  jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego jest jednocześnie ubezpieczony w dwóch bądź więcej Towarzystw Ubezpieczeniowych, natomiast jedna z obowiązujących umów OC zawarta została na podstawie art. 28 ust. 1 (czyli jest automatycznie wznowioną polisą), umowa zawarta w owym trybie może zostać wypowiedziana pisemnie (dotyczy to polisy automatycznie wznowionej);
 • w myśl art. 31.1, po przejściu bądź przeniesieniu prawa własności, polisa OC ulega rozwiązaniu z dniem końca ochrony, na który została zawarta, chyba, że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. Owo wypowiedzenie złożyć można w dowolnym terminie, a umowa rozwiązuje się wówczas z dniem złożenia wypowiedzenia, jednak z koniecznością zapłaty składki za świadczony przez Zakład Ubezpieczeń okres ochrony.

Jak należy rozumieć przedstawione przepisy? Pierwszy przypadek stanowi rutynową sytuację. Nie wszyscy mniej doświadczeni właściciele pojazdów zdają sobie sprawę, że umowa OC z towarzystwem ubezpieczeniowym jest automatycznie przedłużana o kolejny rok. Jeśli pragniesz z niej zrezygnować, m.in. chcąc skorzystać z bardziej atrakcyjnej oferty, musisz tego dokonać najpóźniej jeden dzień przed końcem dotychczasowej polisy. Dokonując tego nieco wcześniej, de facto nie rezygnujesz dotychczasowej umowy, a sprawiasz, że po prostu nie zostanie ona przedłużona.

Druga przedstawiona sytuacja jest efektem zaniedbania bądź niewiedzy mniej doświadczonego kierowcy. Zdarza się bowiem, że właściciel pojazdu, wiedząc o kończącej się dacie obowiązywania dotychczasowej polisy OC, wybrał z wyprzedzeniem inną polisę, w innym TU. Dotychczasowy ubezpieczyciel nie został jednak o tym poinformowany. W praktyce samochód posiada podwójne ubezpieczenie, co wiąże się – oczywiście – z podwójną opłatą. Wówczas właściciel pojazdu ma prawo zrezygnować z polisy automatycznie wznowionej. 

Trzecia okoliczność dotyczy osób, które nabyły używany pojazd. Nowy właściciel ma w tej sytuacji dwie możliwości: korzystać z dotychczasowego ubezpieczenia OC do końca jego obowiązywania bądź zrezygnować z umowy i zawrzeć własną, w której figurować będzie jako właściciel pojazdu. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli nie złoży on wypowiedzenia, ubezpieczenie będzie trwało do czasu wskazanego w umowie i nie przedłuży się ono automatycznie.

Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę OC?

Dokument wypowiedzenia polisy powinien zostać złożony pisemnie w towarzystwie ubezpieczeniowym lub u agenta ubezpieczeniowego. To najpewniejsza spośród kilku metod, ale nie jedyna. Jeśli istnieją okoliczności utrudniające osobistą wizytę, możesz skorzystać z innej opcji – np. przesłać wypowiedzenie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego mailem, za pośrednictwem strony internetowej lub pocztą tradycyjną. Jeśli decydujesz się na pocztę elektroniczną, warto poprosić o potwierdzenie, że wiadomość dotarła do ubezpieczyciela. Niezależnie od metody, najlepiej skorzystać z gotowego formularza, który powinien być dostępny na stronie ubezpieczyciela.

Wypowiedzenie dotychczasowej umowy OC powinno zawierać:

 • dane wszystkich właścicieli auta, 
 • dane ubezpieczyciela,
 • markę i model pojazdu, 
 • numer rejestracyjny auta,  
 • numer dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej,
 • własnoręczny podpis ubezpieczającego/ubezpieczonego.

Jakie są konsekwencje niewypowiedzenia umowy?

Jeżeli nie zdecydujesz się na wypowiedzenie umowy OC przed końcem jej obowiązywania, musisz po prostu pamiętać, że zostanie ona automatycznie przedłużona. W sytuacji, gdy wykupisz nową polisę, nie rezygnując przy tym ze starej – im szybciej się o tym zorientujesz, tym mniej taki stan rzeczy odbije się na Twoim budżecie. Umowa OC przestanie bowiem obowiązywać dopiero w momencie złożenia wypowiedzenia. Za dotychczasową ochronę musisz niestety zapłacić.

Kupując auto używane możesz co prawda nie rezygnować z dotychczasowej polisy OC, jednak  najprawdopodobniej ubezpieczyciel zaproponuję Ci rekalkulację składki. W końcu jej wysokość nie zależy wyłącznie od modelu auta, ale także danych kierowcy – jego miejsca zamieszkania, wieku, bezszkodowej jazdy i stażu za kierownicą. Rekalkulacja nierzadko prowadzi do znacznie wyższej opłaty, dlatego zdecydowanie lepiej poszukać dobrej oferty na własną rękę.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *