W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może odmówić Ci wypłaty odszkodowania w ramach polisy mieszkaniowej. Dotyczy to np. sytuacji rażącego niedbalstwa. Co to oznacza? Dowiedz się, na co szczególnie musisz zwrócić uwagę, dbając o bezpieczeństwo w domu.

Czym jest rażące niedbalstwo?

Nie ma jednoznacznej definicji rażącego niedbalstwa. Najczęściej określane jest jako wyrządzenie szkody umyślnie. Kodeks cywilny w takiej sytuacji zaznacza, że ubezpieczyciel nie musi wypłacić odszkodowania poszkodowanemu, chyba, że inny jest zapis w Ogólnych Warunkach Umowy.

Rażące niedbalstwo w Ogólnych Warunkach Umowy

Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy dotyczącej ubezpieczenia mieszkania z towarzystwem, przeczytaj Ogólne Warunki Umowy. Powinieneś znaleźć tam informację na temat wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których firma nie musi wypłacić Ci odszkodowania. Wśród nich może znaleźć się rażące niedbalstwo. Jeśli takiego zapisu nie ma, oznacza to, że ubezpieczyciel będzie odpowiadać nawet jeśli właściciel zaniedbał swoje podstawowe obowiązki. Aby stwierdzić czy wystąpiło w danej sytuacji rażące niedbalstwo, trzeba sprawdzić wszelkie okoliczności zdarzenia. Towarzystwo stwierdza czy do niego doszło. Jeśli ubezpieczony nie zgadza się z tą decyzją, może się odwołać.

Jak wygląda to w praktyce?

Jeśli będziesz starać się o odszkodowanie, a w ramach postępowania zostanie stwierdzone rażące niedbalstwo, nie otrzymasz odszkodowania za wyrządzone szkody. W sądzie pojawiały się już sprawy, w których udowodniono, że np. przyczyną pożaru domu było wyrzucenie zapałki do kosza na śmieci. W wyniku takiego niedbalstwa ze strony właściciela, poniósł on ogromne szkody finansowe, czyli w tym wypadku spłonął jego cenny majątek. Ubezpieczyciel nie miał jednak obowiązku wypłaty odszkodowania, ponieważ wina leżała wyłącznie po stronie klienta.

Jak sprawdzić czy doszło do rażącego niedbalstwa?

Tak naprawdę, nie ma jednej definicji dotyczącej rażącego niedbalstwa. Ubezpieczyciel też nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, które mogą się wydarzyć w domu. Właśnie dlatego, podczas postępowania w sądzie, będzie można stwierdzić czy do niego doszło czy nie. Najczęściej za rażące niedbalstwo określa się niezachowanie podstawowych zasad praiwdłowego zachowania się w danej sytuacji. 

Rażące niedbalstwo – przykłady

Musisz pamiętać o tym, aby dbać o podstawowe bezpieczeństwo siebie oraz wszystkich domowników. Weźmy pod uwagę taki przykład. Pani Ewa wlała wodę do wanny i w tym czasie zasnęła na kanapie. Doszło do zalania mieszkania i wyrządzenia szkód sąsiadowi. Otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela nie powiodło się, ponieważ towarzystwo stwierdziło, że to klient jest odpowiedzialny za daną sytuację. W niektórych polisach, np. typu All Risk tego typu zdarzenia są w zakresie ochrony. Zawsze sprawdzaj OWU danej umowy.

Ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych a rażące niedbalstwo

W Twojej polisie mieszkaniowej znajduje się zapis, że otrzymasz odszkodowanie po wyrządzeniu szkód przez huragan lub burzę? Najpierw sprawdź czy w Ogólnych Warunkach Umowy ubezpieczyciel przewidział jak silny musi być wiatr, abyś Ty mógł dostać zadośćuczynienie. Poza tym, może zdarzyć się tak, że jeśli nie zabezpieczysz okien lub drzwi i przez to dojdzie do ogromnych szkód podczas huraganu, nie otrzymasz odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Może to być określone przez ubezpieczyciela za rażące niedbalstwo

Oblicz składkę za ubezpieczenie mieszkania szybko i sprawnie.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *