Większość Polaków posiada ubezpieczenie majątkowe, choć nie zdaję sobie z tego sprawy. Wszystko ze sprawą nieznajomości dokładnej definicji i samej branży. Czym dokładnie jest ubezpieczenie majątkowe? Które polisy zaliczają się do tej grupy? Czy ubezpieczenie majątkowe bywa obowiązkowe?

Czym jest ubezpieczenie majątkowe?

Wedle definicji, ubezpieczenie majątkowe to jeden z rodzajów ubezpieczeń gospodarczych, który dotyczy mienia lub odpowiedzialności cywilnej. W praktyce polisy zaliczające się do tej grupy mają za zadanie ubezpieczyć ich posiadacza od utraty majątku lub roszczeń wynikających z odpowiedzialności cywilnej. Do ubezpieczeń majątkowych nie zaliczają się natomiast ubezpieczenia osobowe, które funkcjonują w polskim prawie na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Jakie polisy zaliczają się do ubezpieczeń majątkowych?

Najważniejsze przykłady ubezpieczeń majątkowych to:

  • ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC),
  • ubezpieczenie mieszkania i innych nieruchomości,
  • ubezpieczenia turystyczne.

Polisy OC i Autocasco to standardowe przykłady ubezpieczeń majątkowych. W pierwszym przypadku chodzi bowiem o odpowiedzialność cywilną, a więc potencjalne roszczenia osób poszkodowanych przez ubezpieczonego, w tym przypadku w zdarzeniu drogowym. Natomiast polisa AC to ubezpieczenie mienia, zarówno na wypadek zniszczenia, uszkodzenia, jak i kradzieży.

Ubezpieczenie mieszkania jest równie popularną polisą majątkową, dotyczącą mienia. Posiada ją większość Polaków, ponieważ taki stan rzeczy forsują banki udzielające kredytów na zakup nieruchomości. Ubezpieczenie może obejmować także wyposażenie domu, w tym meble czy sprzęty RTV, które mogą zostać skradzione lub ulec uszkodzeniu, na przykład z powodu awarii instalacji elektrycznej lub zalania. Nieruchomości może równocześnie dotyczyć polisa OC. Standardowym przykładem zdarzenia objętego tym ubezpieczeniem jest awaria instalacji wodnej, która w bloku mieszkalnym może doprowadzić do zalania mieszkania sąsiada piętro niżej.

Do ubezpieczeń majątkowych zaliczają się ponadto ubezpieczenia turystyczne. Z pozoru może się to wydawać nieoczywiste, bo przecież polisa jest przypisana do konkretnej osoby. Klasyfikacja jest jednak dość logiczna, bo w trakcie pobytu za granicą koszty leczenia i ewentualnej akcji ratunkowej pokrywa ubezpieczony, a w praktyce ubezpieczyciel. Polisa dotyczy więc majątku klienta. W przypadku ubezpieczenia bagażu lub sprzętu sportowego, zabieranego na urlop, kwestia przynależności polisy do ubezpieczeń majątkowych jest natomiast jasna.

Z jakich elementów składa się ubezpieczenie majątkowe?

Elementem każdej umowy dotyczącej ubezpieczenia majątkowego jest przedmiot ubezpieczenia. Może nim być nieruchomość (także wraz z wyposażeniem), pojazd czy ryzyko ubezpieczeniowe. W umowie musi zostać także zawarty zakres ochrony, czyli rodzaj świadczenia przysługującego klientowi w ramach posiadanej polisy. Każde ubezpieczenie zawiera informację o sumie gwarancyjnej, czyli kwotę do jakiej ubezpieczyciel jest zobowiązany naprawić szkodę. W ubezpieczeniu mieszkania, będzie ona ustalona na podstawie jego wartości, a w przypadku komunikacyjnego ubezpieczenia OC jest regulowana ustawowo.

Ważny element polisy ubezpieczeniowej stanowią wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jest to zbiór sytuacji, w których ubezpieczonemu nie będzie przysługiwało odszkodowanie. Przykładem wyłączenia z odpowiedzialności może być rażące niedbalstwo, charakterystyczne między innymi dla polisy Autocasco. Zakres wyłączeń z odpowiedzialności znajduje się w dokumencie OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ostatni element umowy stanowią limity odpowiedzialności. Klasyczny przykład to dolna granica wartości szkody. Polisa komunikacyjna może np.  nie obejmować szkód o wartości poniżej 200 zł.

Czy wszystkie ubezpieczenia majątkowe są dobrowolne?

W zdecydowanej większości przypadków ubezpieczenia majątkowe mają charakter dobrowolny. W polskim prawie istnieje jednak pewien wyjątek od tej reguły, który dotyczy rolników oraz posiadaczy pojazdu mechanicznego. Do wykupienia polisy są zobowiązani właściciele gospodarstw o powierzchni przekraczającej 1 hektar. Wbrew pozorom wszystkie pozostałe polisy majątkowe mają charakter wyłącznie dobrowolny, dlatego obowiązek ubezpieczenia kredytu hipotecznego wynika wyłącznie z polityki konkretnego banku.

Gdzie szukać najkorzystniejszych ubezpieczeń?

Wszystkie ubezpieczenia majątkowe łączy jedno – ich zakres zależy od polityki towarzystwa ubezpieczeniowego i konkretnej oferty. Dlatego warto szukać propozycji dostosowanych do własnych potrzeb i możliwości pod względem zakresu, sum gwarancyjnych i oczywiście ceny. Obecnie powodzeniem cieszą się  multiagencje ubezpieczeniowe, takie jak CUK, gdzie klienci zyskują dostęp do ofert 30 wiodących ubezpieczycieli, możliwość rozkładania składek na raty i fachowe doradztwo.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *