Każdy właściciel pojazdu ma prawo bez ograniczeń użyczać go innym osobom posiadającym prawo jazdy. Z tego modelu często korzystają młodzi kierowcy, którzy nie mają jeszcze własnego samochodu, więc pożyczają auto od rodziców. Jednym samochodem nierzadko poruszają się także współmałżonkowie. Jak użyczenie samochodu ma się do obowiązkowego ubezpieczenia OC i pozostałych polis komunikacyjnych?

Użyczenie samochodu a ubezpieczenia komunikacyjne

Zanim właściciel pojazdu pozna propozycję składki ubezpieczeniowej, wypełnia szczegółowy formularz dotyczący własnej historii i pojazdu. Zwykle jedno z pytań dotyczy również użyczenia samochodu innym osobom. Jeśli taka sytuacja może się zdarzyć, należy podać np. datę uzyskania prawa jazdy i datę urodzenia. W praktyce oznacza to, że fakt użyczenia pojazdu innym osobom wpływa na wysokość składki. Dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy chodzi o młodych i mniej doświadczonych kierowców. Czy opłaca się zatajać przed ubezpieczycielem ten fakt? Jakie konsekwencje nastąpią, gdy kierowca poruszający się użyczonym samochodem spowoduje wypadek lub weźmie w nim udział?

  • Polisa OC

W związku z tym, że użyczanie samochodu innym kierowcom niemal zawsze wpływa na wysokość składki na ubezpieczenie OC, zatajenie tej informacji przed ubezpieczycielem doprowadzi do podwyższenia składki, jeśli wyjdzie na jaw. Stanie się tak, gdy bliski właściciela spowoduje wypadek, o którym dowie się ubezpieczyciel. Rekalkulacja składki może nastąpić nawet w przypadku, gdy była to sytuacja jednorazowa.

  • Ubezpieczenie Autocasco

Informacji, że samochód będzie użyczany innemu kierowcy, zdecydowanie nie warto zatajać przed ubezpieczycielem, gdy właściciel pojazdu wykupił ubezpieczenie AC. Jeśli młody kierowca doprowadził do wypadku, konsekwencje finansowe będą prawdopodobnie znacznie poważniejsze niż w przypadku polisy OC i nie ograniczą się do rekalkulacji składki.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe podchodzi do kwestii zatajenia użyczania samochodu indywidualnie. Poza wzrostem składki ubezpieczeniowej, możliwe jest także obniżenie odszkodowania o określoną w umowie franszyzę redukcyjną, której wartość wynosi nawet kilka tysięcy zł. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych zdarza się także odmowa wypłacenia odszkodowania, jeśli ubezpieczyciel będzie w stanie udowodnić, że właściciel pojazdu zataił fakt użyczenia go niedoświadczonemu kierowcy świadomie.

  • Ubezpieczenie NNW

Nieco inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku polisy NNW dotyczącej następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa przypisana jest do pojazdu, a nie właściciela, natomiast kierowca pojazdu nie jest wymieniony w umowie. Będzie nim każda osoba poruszająca się samochodem za zgodą właściciela, przy czym należy pamiętać, że zakres ubezpieczenia i jego zasady określa towarzystwo ubezpieczeniowe, więc mogą istnieć pewne wyłączenia z odpowiedzialności. Polisa NNW z zasady chroni zarówno kierującego pojazdem, jak i wszystkich pasażerów. Wypłata odszkodowania nie jest uzależniona od pozostałych świadczeń, takich jak prywatne ubezpieczenie NNW czy odszkodowanie z OC sprawcy.

Warto czytacz dokument OWU

Pragnąc uniknąć ewentualnych problemów z wypłatą jakiegokolwiek świadczenia z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego, należy zadbać o to, aby nie zatajać przed towarzystwem ubezpieczeniowym tego, kto będzie korzystał z pojazdu. Konsekwencje, szczególnie jeśli chodzi o ubezpieczenie AC, mogą być bardziej poważne niż ewentualne oszczędność. Więcej informacji na ten temat znajduje się zawsze w dokumencie OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jedną z istotniejszych jest termin, w którym dodatkowy kierowca powinien zostać zgłoszony.

Wskazanie młodszego kierowcy, jako osoby, której auto będzie użyczane, z finansowego punktu widzenia, jest rozwiązaniem bardziej opłacalnym niż współwłasność pojazdu. Jego wadą jest jednak fakt, że dodatkowy użytkownik auta nie będzie z każdym rokiem uzyskiwał zniżek za bezszkodową jazdę.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *