Pojęcia „trwały uszczerbek na zdrowiu” większość z nas używa intuicyjnie, ale nie zawsze jesteśmy w stanie wskazać precyzyjną definicję. Posługują się nią m.in. towarzystwa ubezpieczeniowe, które oceniają zasadność i wysokość należnych odszkodowań. Czym dokładnie jest trwały uszczerbek na zdrowiu?

Trwały uszczerbek na zdrowiu

W branży ubezpieczeniowej definicja trwałego uszczerbku na zdrowiu zależy tak naprawdę od konkretnego ubezpieczyciela. Każde towarzystwo przygotowuje dokument OWU (ogólne warunki ubezpieczenia), w którym taka definicja jest precyzyjnie określona. Jednak zwykle definicje odwołują się do podobny pojęć. Trwały uszczerbek na zdrowiu polega na tym, że narząd lub układ ciała są objęte stałą dysfunkcją w postaci zaburzeń budowy, czynności czy zmniejszenia sprawności i wydolności. Ponadto, ubezpieczyciele podają także okoliczności, w jakich może dojść do trwałego uszczerbku na zdrowiu, aby ubezpieczonemu należało się odszkodowanie. Zwykłe warunkiem jest następstwo nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone np. w sytuacji, gdy uszczerbek powstał na skutek lekkomyślności, a przede wszystkim – celowego działania.

Trwały uszczerbek na zdrowiu – przykłady

Trwały uszczerbek na zdrowiu może dotyczyć praktycznie każdej części, narządu czy układu obecnego w ludzkim ciele. Klasyczny przykład stanowi utrata wzroku, utrata zęba, a jeszcze bardziej drastyczne utrata języka czy kończyny. To nieodwracalne zmiany, dlatego w myśl definicji mają charakter trwały.

Trwały uszczerbek na zdrowiu a ubezpieczenie NNW

Osobom ubezpieczonym, którym przydarzy się trwały uszczerbek na zdrowiu, przysługuje odszkodowanie. Jego wysokość określa się procentowo wobec sumy ubezpieczenia w polisie. Każdy uszczerbek na zdrowiu ma mniejszy lub większy wpływ na organizm i jego codzienne funkcjonowanie. Procentowy udział poszczególnych kontuzji i dolegliwości w uszczerbku na zdrowiu również określają ogólne warunki ubezpieczenie. Wysokość odszkodowania zależy także od oferty przygotowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Różni ubezpieczyciele mogą podchodzić do uszczerbku na zdrowiu w różny sposób.

Trwały uszczerbek na zdrowiu a niezdolność do pracy

Warto pamiętać, że trwały uszczerbek na zdrowiu nie zawsze należy utożsamiać z utratą zdolności do pracy. W wielu przypadkach taka zależność nie występuje, za to bardzo często trwały uszczerbek na zdrowiu oznacza konieczność podjęcia leczenia i rehabilitacji.

Wybór optymalnego ubezpieczenia

Powyższe aspekty są niezwykle istotne w kwestii wyboru odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Standardowe, podstawowe ubezpieczenie NNW uwzględnia wypłatę odszkodowania w wyniku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale niekoniecznie inne, bardzo istotne świadczenia. Przykładowo, polisa na życie może zapewnić Ci wypłatę świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Oferta towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku jest w tym zakresie bardzo szeroka, dlatego przydatna może okazać się pomoc eksperta, np. doradcy ubezpieczeniowego, który pomoże w wyborze najlepszej opcji.

Osobną kwestią stanowi suma ubezpieczenia w takiej polisie. Należy ją oczywiście dostosować do własnych możliwości finansowych, ale jednocześnie wziąć pod uwagę, jak bardzo skutki nieszczęśliwego wypadku odbijają się na domowym budżecie. Wyższa polisa jest z pewnością zasadna dla osób posiadających rodzinę, zobowiązania finansowe, które nie zgromadziły pokaźnych oszczędności. Polisy warto kupować w pakiecie. 

Zabezpieczeniem zdrowia własnego i bliskich jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które stanowi idealne uzupełnienie polisy NNW wraz z rozszerzeniami.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *