Z chwilą, gdy stajesz się właścicielem pojazdu, ubezpieczyciele zaczynają śledzić Twoją historię szkód. To właśnie głównie od liczby lat bezszkodowej jazdy zależy, czy otrzymasz większy upust przy zakupie polisy ubezpieczeniowej.

Czym jest bonus-malus?

Jednym z podstawowych wskaźników zniżek i zwyżek ubezpieczeniowych jest właśnie tabela bonus-malus. Należy w tym miejscu podkreślić, że ustawodawca w żaden sposób nie wskazał, jak ma ona wyglądać, dlatego każde towarzystwo ustala ją według własnych zasad. Jest ona jednak ściśle związana z przebiegiem szkodowości danego kierowcy, czyli po prostu jego historią. Tym samym, za lata bezszkodowej jazdy otrzymujesz zniżki, natomiast za każdą zgłoszoną szkodę do Twojego konta przypisywane są zwyżki. Warto zwrócić uwagę, że tabela bonus-malus jest głównym czynnikiem wpływającym na cenę ubezpieczenia, która zostanie nam zaproponowana.

Bonus-malus a ubezpieczenie OC i AC

Tabela bonus-malus jest stosowana przez ubezpieczycieli zarówno przy ustalaniu ceny polisy OC, jak i AC. Jednak w przypadku wykupienia polisy autocasco musisz mieć na uwadze, że stosując system bonus-malus ubezpieczyciel nie sprawdza rozmiarów szkody. Oznacza to, że zniżki utracisz zarówno w przypadku dużego zderzenia, jak i delikatnego zarysowania na parkingu. Pamiętaj zatem, że w przypadku drobnej szkody warto przeliczyć, czy naprawienie usterki na własny rachunek nie będzie korzystniejsze niż utrata zniżek na kolejne lata.

Inne czynniki wpływające na cenę ubezpieczenia

Poza latami bezszkodowej jazdy, wpływ na ostateczną cenę polisy ubezpieczeniowej ma wiek i doświadczenie kierowcy. Na podstawie powyższych kryteriów dane towarzystwo ocenia prawdopodobieństwo spowodowania przez kierowcę szkody na drodze. Kryterium wieku jest o tyle istotne, że statystycznie osoby, które nie ukończyły jeszcze 24 roku życia powodują więcej wypadków niż starsi kierowcy. Tym samym młodzi posiadacze samochodów muszą liczyć się z wyższymi cenami na ubezpieczenia komunikacyjne.

Co może zrobić młody kierowca, aby płacić mniej za OC?

Będąc młodym kierowcą możesz zmniejszyć cenę polisy ubezpieczeniowej, jeżeli zdecydujesz się na wpisanie do dowodu rejestracyjnego doświadczonego i starszego kierowcy. Wielu młodych ludzi decyduje się w takiej sytuacji na dopisanie rodzica do dowodu rejestracyjnego, dzięki temu określając cenę polisy ubezpieczyciel weźmie pod uwagę także zniżki współwłaściciela pojazdu wynikające z tabeli bonus-malus. Ubezpieczenie pojazdu w takiej formie jest zapisywane w historii ubezpieczeniowej młodego kierowcy, który decydując się na samodzielne ubezpieczenie auta zyska zniżki, które odpowiednio zmniejszą kwotę ubezpieczenia OC. 

Takie rozwiązanie niesie jednak za sobą pewne ryzyko. Szkoda dokonana przez jednego ze współwłaścicieli powoduje utratę zniżek zgodnie z tabelą bonus-malus przez wszystkich współwłaścicieli samochodu. 

Upusty dla bezszkodowych kierowców

Mimo, że wiek oraz staż kierowcy mają duży wpływ na ostateczną cenę ubezpieczenia komunikacyjnego, to głównym wskaźnikiem, jaki biorą pod uwagę ubezpieczyciele ustalając ofertę dla danego kierowcy, są właśnie lata bezszkodowej jazdy. Kierowcy, którzy nie mieli kolizji w ostatnich latach są promowani, natomiast Ci, którym szkody na drodze się przytrafiły tracą przyznane wcześniej upusty. 

Jak już wspomniano, każdy z ubezpieczycieli przyjmuje własne zasady przyznawania zniżek i zwyżek. Mimo to, co do zasady, za każdy kolejny rok bezszkodowej jazdy zyskujemy zniżkę, której wysokość plasuje się od 5% do 10%. Działając według ogólnych zasad, maksymalny poziom upustów na ubezpieczeniu, jaki jesteśmy w stanie uzyskać w przeciągu 6 lat bezkolizyjnej jazdy, wynosi 60%, choć niektóre towarzystwa oferują zniżki wynoszące nawet 70%. 

Musisz pamiętać, że system bonus-malus działa w sposób dynamiczny i jest zależny od Twoich zachowań na drodze. Warto zachować ostrożność, bowiem każda spowodowana  kolizja ma wpływ na wysokość składki za OC w następnym okresie ubezpieczeniowym. 

Ubezpieczenie zniżek

Chcąc zabezpieczyć się przed utratą zniżek, możesz wykupić odpowiednią polisę, wówczas ubezpieczyciel nie przyzna Ci zwyżki za jedną szkodę na drodze, spowodowaną w roku obowiązywania danego ubezpieczenia. Pamiętać przy tym należy, że ochrona zniżek tego typu działa jedynie w towarzystwie, w którym je wykupisz. Przenosząc się do innej ubezpieczalni musisz mieć na uwadze, że przy obliczaniu ceny OC, zostaną uwzględnione wszystkie szkody, jakie spowodowałeś.

Jeżeli zatem szukasz oferty ubezpieczeniowej w korzystnej cenie, to warto skorzystać z internetowego kalkulatora OC, który dostępny jest na stronie CUK.pl.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *