Każdy Polak płaci obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Sprawdź, jakie są ich rodzaje, a także do czego one upoważniają. Zastanawiasz się czym różnią się od gospodarczych? Wszystkiego na ten temat dowiesz się z naszego artykułu.

Czym jest ubezpieczenie społeczne?

Na pewno zetknąłeś się z pojęciem ubezpieczeń społecznych czy to w pracy czy oglądając wiadomości. Jak się je definiuje? To specjalny system świadczeń, który działa na terenie Polski, aby chronić Cię w momencie ciężkiej choroby, niezdolności do pracy, urodzenia dziecka czy śmierci. Zebrane środki pozwalają na wypłatę odpowiednich świadczeń, np. renty lub emerytury. W naszym kraju każdy powinien podlegać ubezpieczeniu społecznemu, co reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 roku.

Rodzaje ubezpieczeń społecznych – lista

Wśród ubezpieczeń społecznych wymienia się:

  • ubezpieczenie rentowe,
  • ubezpieczenie wypadkowe,
  • ubezpieczenie emerytalne,
  • ubezpieczenie chorobowe (działa także w razie macierzyństwa).

Jeśli chodzi o ostatni typ, może być on obowiązkowy lub dobrowolny. Składki muszą być płacone przez pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych, a także przez tych, którzy odbywają zastępczą służbę. Przykładowo, jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę, obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. 

Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Obowiązkowym ubezpieczeniom podlegają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub agencyjnej oraz osoby, które pracują na podstawie umowy o pracę nakładniczą. W dodatku dotyczą one członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, przedsiębiorców, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, a także posłów, senatorów czy tych, którzy pobierają stypendium sportowe. Składki na ubezpieczenie społeczne są także obowiązkowe dla Polaków, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub odbywają staż czy szkolenie znalezione przez urząd pracy. Lista jest bardzo długa i na jej podstawie można stwierdzić, że właściwie każdy podlega ubezpieczeniom społecznym. 

Jak to wygląda w praktyce?

Ubezpieczenia społeczne w praktyce to świadczenia, które po prostu trzeba odprowadzać. Zebrane pieniądze mają na celu pomoc i wsparcie finansowe, które w pewnym momencie życia jest niezbędne. Z ubezpieczeń społecznych powszechnie znanych finansowane są nie tylko emerytury i renty, ale także zasiłki dla bezrobotnych czy dodatkowe świadczenia w ramach opieki nad dzieckiem. Wypłaty mogą być dożywotnie, krótkoterminowe lub długoterminowe.

Czym różnią się ubezpieczenia społeczne od gospodarczych?

Ubezpieczenia społeczne, jak już wiesz, są obowiązkowe dla każdego obywatela Polski. Inaczej jest w przypadku gospodarczych, które dodatkowo dzielą się na majątkowe oraz osobowe. Mają one na celu zabezpieczenie przyszłości bliskich, a także ochronę siebie, swoich bliskich oraz cennego majątku. Większość polis jest dobrowolna, jednak warto wspomnieć tu o OC dla kierowców, które jest obowiązkowe, tak samo jak OC rolnika i budynków rolnych. Niezależnie od tego czy posiadasz motocykl, z którego korzystasz sporadycznie czy masz samochód osobowy intensywnie użytkowany, musisz wykupić ubezpieczenie komunikacyjne. 

Które ubezpieczenia gospodarcze warto mieć?

Wśród popularnych ubezpieczeń gospodarczych są polisy na życie, komunikacyjne oraz mieszkaniowe. Nic dziwnego, Polacy chcą zapewnić sobie dodatkowe wsparcie finansowe w kryzysowych sytuacjach, np. w momencie stłuczki na drodze, ciężkiej choroby czy pożaru w domu jednorodzinnym.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule na temat rodzajów ubezpieczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *