Kupujesz polisę na życie i myślisz, że obowiązuje od zaraz? Nie zawsze tak jest. Towarzystwa ubezpieczeniowe w szczegółach umowy mogą zawrzeć okres karencji. Co to oznacza? Jak to działa w praktyce? Dowiedz się niezbędnych informacji o polisie na życie z naszego artykułu.

Czym jest karencja w polisie na życie?

Karencja obejmuje zakres czasu od momentu podpisania umowy do wskazanej daty, od której będzie można wypłacić świadczenie. Oznacza to, że bezpośrednio po wykupieniu ubezpieczenia, nie będziesz mógł starać się o odszkodowanie. Jednocześnie, polisa na życie jako ochrona, w tym czasie działa.

Karencja w praktyce

W momencie podpisania umowy z ubezpieczycielem, zaczynasz opłacać składki za polisę na życie. Sprawdź w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) czy jest tam informacja o karencji ubezpieczenia, która dotyczyć może wybranych ryzyk. Jeśli tak, dopiero po wskazanym szczegółowo okresie czasu, możesz starać się o odszkodowanie w tych właśnie zdarzeniach. Warto zaznaczyć, że nie jest on taki sam we wszystkich firmach. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe stawiają na 3 miesiące, a inne na 6 czy więcej. Mogą też dopasować karencję do profilu klienta, szczególnie jego wieku czy stanu zdrowia. Przykładowo, jeśli nagle zdiagnozowano u Ciebie poważną chorobę i chcesz wykupić polisę na życie, towarzystwo ubezpieczeniowe może zastosować wydłużoną karencję.

Dlaczego ubezpieczyciel uwzględnia karencję?

Wyjaśnienie tego zjawiska jest bardzo proste. Karencja może być uwzględniona zarówno w polisie na życie, jak i prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zabezpiecza ubezpieczyciela przed nagłym podpisaniem umowy, skorzystaniem z możliwości starania się o odszkodowanie, a następnie rezygnacją z polisy. Chodzi tu oczywiście o sytuacje, w których łatwo przewidzieć wystąpienie szkody, np. wskutek powodzi. Uwzględnienie karencji w umowie ma też przeciwdziałać próbie wyłudzenia ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli w polisie na życie uwzględniona jest wypłata z tytułu urodzenia dziecka, kobieta, która zaszła w ciążę i dopiero wtedy podpisze umowę, nie dostanie wypłaty z tytułu ciąży.

Czy są polisy na życie bez karencji?

Z reguły wszystkie firmy posiadają karencję, jednak nie obejmuje ona wszystkich zdarzeń. Możesz znaleźć towarzystwo ubezpieczeniowe, które nie uwzględnia jej w swojej umowie, jednak musisz liczyć się z tym, że będzie to bardzo trudne. Krótszy czas bez ochrony lub całkowita rezygnacja z takiego rozwiązania często występuje w ubezpieczeniach grupowych. Zapytaj także wybraną firmę o możliwość dopłacenia do składki w zamian za brak karencji w polisie.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania?

W polisie na życie oprócz czasowej karencji są także tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Oznacza to, że w konkretnych przypadkach, mimo posiadania ubezpieczenia, nie dostaniesz odszkodowania. Które z nich najczęściej znajdują się w umowie? To zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Często chodzi o uszczerbek na zdrowiu, który powstał w wyniku świadomego przestępstwa, bójki czy rozboju. Możesz też nie otrzymać zadośćuczynienia, jeśli byłeś pod wpływem alkoholu. Wyłączeniem odpowiedzialności często jest także śmierć wskutek samobójstwa, samookaleczenia, skażenia radioaktywnego, zamachu terrorystycznego, prowadzenia auta pod wpływem substancji odurzających czy rozboju. Niektóre towarzystwa uwzględniają ochronę w przypadku samobójstwa, jednak jest wyznaczony okres karencji, np. 2 lata. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mogą być uwzględnione także takie sytuacje jak błędy w sztuce lekarskiej, eksperymenty medyczne, nieprzestrzeganie zaleceń specjalistów czy zażywanie celowo substancji psychotropowych. W standardowej polisie możesz także znaleźć wyłączenia w odniesieniu do sportu podwyższonego ryzyka, np. walki, nurkowania czy dyscyplin ekstremalnych.

Zobacz, co musisz wiedzieć jeszcze na temat okresu ubezpieczenia na życie.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *