Właściciele samochodów, wybierając polisę OC, kierują się przede wszystkim ceną. Jednak zasada ta nie sprawdza się podczas wyboru ubezpieczenia AC – najważniejszy jest bowiem jego zakres. Nie musi to wcale oznaczać, że za polisę AC trzeba dużo zapłacić. Jak dobrze wybrać ubezpieczenie AC?

Zakup polisy AC – na co zwrócić uwagę?

Polskie prawo w żaden sposób nie reguluje przepisów dotyczących AC. Dlatego też każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada inną ofertę. Często to klient może sam decydować o niektórych zapisach w umowie. Na co powinieneś zwrócić uwagę, kupując polisę AC? Najważniejsze rzeczy, które należy sprawdzić to:

  • rodzaj AC – istnieje ubezpieczenie AC pełne, które obejmuje zarówno szkodę całkowitą, jak i częściową, która powstanie w wyniku kolizji, wypadku, kradzieży czy zdarzeń losowych. Z kolei AC niepełne (znane także jako AC Mini) obejmuje tylko wybrane ryzyka.
  • sposób naprawy – można zdecydować się na naprawę bezgotówkową, kiedy to ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z warsztatem. Można też skorzystać z metody kosztorysowej, wówczas klient otrzymuje gotówkę na naprawę auta
  • części użyte do naprawy – zgodnie z wariantem ubezpieczenia do naprawy zostaną użyte oryginalne i zapewne droższe części lub tańsze zamienniki
  • udział własny w szkodzie – przy każdej szkodzie towarzystwo wypłaca odszkodowanie pomniejszone o daną kwotę lub procent. Przykładowo, szkodę w samochodzie Karola wyceniono na 3000 zł. Udział własny wynosi 500 zł, więc ubezpieczyciel wypłaci 2500 zł. Kolega Karola ma polisę AC z udziałem własnym na poziomie 10%. Za podobną szkodę otrzymałby zatem 2700 zł. Wybierając udział własny w szkodzie, masz szansę na niższą składkę.
  • amortyzacja części – w przypadku wykupienia amortyzacji ubezpieczyciel pokrywa cały koszt zakupu nowych części. Z kolei, jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie z amortyzacją, odszkodowanie za wymieniane części będzie pomniejszone o % ich zużycia.

Ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka czy tylko od ryzyka nazwanego?

Popularnym typem polisy AC jest polisa od ryzyka nazwanego. W przypadku tej umowy klient otrzyma odszkodowanie tylko w momencie, gdy nastąpi jedno ze zdarzeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Ubezpieczenie od ryzyka nazwanego najczęściej zapewnia ochronę w przypadku kolizji, wybuchu, pożaru, kradzieży i działania sił przyrody.

W ubezpieczeniu od wszelkiego ryzyka to ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie szkody. Musisz wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe w umowach AC umieszczają wyłączenia od odpowiedzialności. Najczęstszym wyłączeniem są szkody spowodowane umyślnie, brak prawa jazdy oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających czy alkoholu. 

Elementy obniżające cenę polisy AC

Wykupując polisę AC, możesz dokonać pewnych oszczędności. Cenę AC zmniejszysz poprzez:

  • wysokość udziału własnego czyli kwotę, o którą każdorazowo ubezpieczyciel pomniejszy wymiar odszkodowania;
  • sposób likwidacji szkody przez ubezpieczyciela oraz rodzaj zastosowanych części;
  • amortyzację części, czyli pomniejszenie wartości nowych części ze względu na wiek samochodu.

Na co jeszcze trzeba uważać? Zanim podpiszesz umowę AC, sprawdź dokładnie sumę ubezpieczenia, zakres terytorialny, sposób likwidacji szkody i ubezpieczenie niestandardowego wyposażenia pojazdu. Decydując się na zakup polisy AC, pamiętaj o warunkach ochrony, jakie proponuje Ci Twój ubezpieczyciel, w tym o wyłączeniach odpowiedzialności.


Już wiesz, jak działa AC? Czas wybrać polisę!

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *